Levenverrijkend Onderwijs is een trainingsprogramma voor mensen werkzaam binnen onderwijs organisaties. Levenverrijkend Onderwijs werkt hierin samen met Ai- opener

 

Dit programma is gebaseerd op het gedachtegoed van Marshall Rosenberg: Nonviolent Communication, Geweldloze Communicatie ofwel Verbindende Communicatie.

Het reikt naast een visie en een bewustzijn, tools aan om o.a. vakoverstijgend te werken aan persoonsvorming, emotionele inteligentie en het creëren van een omgeving waarin iedereen er toe doet.

 

De visie van Verbindende Communicatie draagt binnen organistaties bij het aan het concreet vorm geven van o.a.: omgaan met autonomie, het bevorderen van samenwerken, behoud van interne motivatie, het ervaren en leven vanuit democratische waarden.

Het geeft je mogelijkheden om, in overeenstemming hiermee, om te gaan met; het maken van regels en afspraken, ruzie en boosheid, het geven en ontvangen van feedback en besluitvorming.

Belangrijke waarden die in de waan van de dag soms moeilijk bereikbaar lijken. Kom ervaren en onderzoeken wat het verschil maakt als je onderdelen van deze procestaal stap voor stap gaat invoeren.

 

We zijn zeer blij met de erkenning die Geweldloze Comunicatie krijgt in het boekje "Vrede kun je leren" van David van Reybrouck en Thomas D'ansembourg. Hierin is te lezen op welke manier GC actief vormgeeft aan vredesecucatie. Wil je hier meer over weten? Neem contact op met ons en bekijk het project "Cultuur van Vrede".