Versterk je samenwerkingskracht

Hoe kun je een weerbarstige klas, langdradige vergaderingen, collegiaal gekonkel en lastige oudergesprekken bruisend maken? Door samen te werken vanuit wederzijds begrip. Zo maak je de omslag naar een levenverrijkende gemeenschap waar het vieren van verschillen, ieders eigenheid en inbreng aan de orde van de dag is.


Inhoud


Met als resultaat

Meer evenwaardigheid naar onder andere leerlingen en het voelen van gebundelde kracht in plaats van tegenwerking. Tijd- en energiewinst omdat het patroon van aanvallen en verdedigen heeft plaats gemaakt voor synergie.


Te ontwikkelen competenties

Interpersoonlijk competent en competent in het samenwerken met collega’s en met de omgeving.


Voor wie

Voor ieder die de startmodule 'Versterk je leerkracht' volgde of minimaal twee dagen basistraining Geweldloze Communicatie heeft gehad.


Praktische informatie


De training is van 9.15-16.30 uur. Het maximum aantal deelnemers is 16.
Prijs voor deelnemers van wie de school betaalt: € 500.
Prijs voor ZZP-ers: € 375.
De prijzen zijn vrijgesteld van BTW en inclusief alle trainingsmaterialen, koffie/thee en lunch.

 

Zoals altijd geldt dat we je verzoeken contact met ons op te nemen als de financiën/beschikbare scholingsbudget een probleem vormen om deel te kunnen nemen aan de training.


 Bekijk de andere modules:
Versterk je leerkracht
Versterk je coachkracht
Versterk je eigen kracht